top of page

HINO 300 3.5T Bánh trước

Đkt 320/ May ơ 144/ Bố 108/ Cao 131/ Tắc kê 6 lỗ 22

Khối lượng: 20KG

43512-37130

₫860,000Giá

    Sản phẩm liên quan