top of page

HINO 300 3.5T Bánh sau

Đkt 320/ May ơ 164/ Bố 118/ Cao 140/ Tắc kê 6 lỗ 22 (đơn vị mm)

Khối lượng: 20KG

42431-37101

950.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan