top of page

HINO TRUONG LONG 6T Bánh sau

Đkt 320/may ơ 164/bố 158/cao 186/ 6 lỗ tắc kê 22

KHỐI LƯỢNG: 22.15KG

43512-3350 1V

1.200.000₫Giá
  • KHỐI LƯỢNG

     

Sản phẩm liên quan