top of page

HYUNDAI PORTER 1.25T R Bánh sau

Đkt 220/ May ơ 135/ Bố 67/ Cao 110/ Tắc kê 6 lỗ 14,2 (đơn vị mm)

Khối lương: 8,5KG

5261-44500

540.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan