top of page

HYUNDAI MIGHTY 3.5T F/R Bánh trước/Bánh sau

Đkt 320/ May ơ 179/ Bố 116/ Cao 142/ Tắc kê 6 lỗ 19,5 (đơn vị mm)

Khối lượng: 19KG

52761-5K501

950.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan