top of page

ISUZU 15T-FVM Bánh trước

Đkt 410/ May ơ 285/ Bố 152/ Cao 196/ Tắc kê 10 lỗ 22.5 (đơn vị mm)

KHỐI LƯỢNG: 32.5KG

1-42315-337-0

₫1,236,000Price

    Related Products