top of page

FUWA 16T F/Bánh sau

Đkt 420/ Mayơ 282/ Bố 233/ Cao 291/ Tắc kê 10 lỗ 24 (đơn vị mm)

Khối lượng: KG

3061.S1

0₫Giá

    Sản phẩm liên quan