top of page

ISUZU 3.5T F/Bánh trước

Đkt 320/ May ơ 156/ Bố 116/ Tổng cao 157/ Tắc kê 6 lỗ 23.5 (đơn vị mm)

Khối lượng: KG

8-97081-218-1

1.115.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan