top of page

KIA FRONTER 1.4T/K3000

Đkt 220/ May ơ 134/ Bố 69.5/ Cao 102/ Tắc kê 6 lỗ 20 (đơn vị mm)

Khối lượng: KG

0K42A - 26251(K3000)

370.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan