top of page

KIA FRONTER 1T/K2700II

Đkt 220/ May ơ 75/ Bố 69.5/ Cao 162/ Tắc kê 5 lỗ 14 (đơn vị mm)

Khối lượng: KG

0K60B - 26251(K2700)

₫760,000Giá

    Sản phẩm liên quan