top of page

HINO 15T F/Bánh trước

Đkt 410/ May ơ 230/ Bố 150/ Tổng cao 195/ Tắc kê 8 lỗ 22.5 (đơn vị mm)

Khối lượng: 36KG

1-42315-209-1

1.500.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan