top of page

ISUZU 15T FVM Bánh sau

Đkt 410/ May ơ 283/ Bố 229/ Cao 259.5/ Tắc kê 10 lỗ 22.5

Khối lượng: 52KG

42315-264-3

2.100.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan