top of page

HINO TRUONG LONG 8T Bánh sau

Đkt 400/ May ơ 220/ Bố 165/ Cao 228/ Tắc kê 8 lỗ 22,5 (đơn vị mm)

KHỐI LƯỢNG: 44KG 

43512-2240

2.130.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan