top of page

HINO 8T (BÁNH TRƯỚC)

Đkt 400/ May ơ 215/ Bố 130/ Cao 158/ Tắc kê 6 lỗ 22,5 (đơn vị mm)

Khối lượng: 19KG

43512-3420

1.370.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan