top of page

HYUNDAI TRAGO - GOLD 24T Bánh trước

Đkt 419/ May ơ 286/ Bố 194/ Cao 260/ Tắc kê 10 lỗ 27 (đơn vị mm)

Khối lượng: 53.5KG

51761-7F301

2.415.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan