top of page

HYUNDAI 540 AERO SPACE

Đkt 410/ May ơ 215/ Bố 171/ Cao 205/ Tắc kê 8 lỗ 22,5 (đơn vị mm)

Khối lượng: 44KG

51761- 83410

2.070.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan