top of page

HYUNDAI 540 ABS 14T,16T

Đkt 410/ May ơ 239/  Bố 171/ Cao 205/ Tắc kê 8 lỗ 22.5 (đơn vị mm)

KHỐI LƯỢNG: 44KG

51761-8A100

₫ 2.060.000Giá

    Sản phẩm liên quan