top of page

HYUNDAI 2014-2015 Bánh trước/Bánh sau

Đkt 320/ May ơ 165/ Bố 97/ Cao 156/ Tắc kê 6 lỗ 19 (đơn vị mm)

Khối lượng: 19KG

52761-5M100

950.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan