top of page

HYUNDAI MIGHTY 3.5T F/R Bánh trước/Bánh sau

Đkt 320/ May ơ 165/ Bố 86.7/ Cao 133.7/ Tắc kê 5 lỗ 19.5/ (đơn vị mm)

Khối lượng: KG

52761-5H000

860.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan