top of page

MIGHTY I, II 3.5T Bánh trước/Bánh sau

Đkt 320/ May ơ 179/ Bố 96/ Cao 137/ Tắc kê 6 lỗ 19,5 (đơn vị mm)

Khối lượng: 15.7KG

52761- 5H200

910.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan