top of page

HYUNDAI - DUMP 24T TRUCK 2004

Đkt 410/ May ơ 282/ Bố 233/ Cao 286/ Tắc kê 10 lỗ 23 (đơn vị mm)

Khối lượng: 54KG

52761- 7E950

2.485.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan