top of page

HYUNDAI ĐỜI 2000 Bánh sau

Đkt 410/ May ơ 282/ Bố 233/ Cao 286/ Tắc kê 10 lỗ 24 (đơn vị mm)

Khối lượng: 56KG

52761- 7F890

2.485.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan