top of page

SHACMAN 30T (BÁNH SAU)

Đkt 410/ May ơ 298/ Bố 234/ Cao 300/ Tắc kê 10 lỗ 23/ 5 lỗ 24 (đơn vị mm)

Khối lượng: KG

81501100144

1.900.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan