top of page

ISUZU NQK75, 5T Bánh trươc/Bánh sau

Đkt 320/ May ơ 156/ Bố 132/ Cao 165/ Tắc kê 6 lỗ 23.5 (đơn vị mm)

Khối lượng: 24KG

897188-1150

1.180.000₫Giá

    Sản phẩm liên quan