top of page

HYUNDAI TRAGO BEN 25.5T

Đkt 410/ May ơ 282/ Bố 212/ Cao 278/ Tắc kê 10 lỗ 26 (đơn vị mm)

Khối lượng: KG

SW 1022

₫ 1.990.000Giá

    Sản phẩm liên quan